CE-MARK


Oznaczenie maszyny znakiem CE

Zajmujemy się certyfikacją wyrobów i maszyn w oparciu o normy UE. CE-MARK oferuje pomoc dla producentów i uprawnionych importerów, którzy chcą uzyskać znak CE na maszyny oraz znak CE na wyroby budowlane. Dokonujemy weryfikacji zgodności wyrobu pod kątem wymogów normy, pomagamy producentom przejść procedurę oceny zgodności i określić wymogi prawne do konkretnej maszyny. Dobieramy aktualne normy zharmonizowane, przygotowujemy dokumentację techniczną, piszemy instrukcję obsługi, przekazujemy wzory deklaracji zgodności i tabliczki znamionowej. Zajmujemy się również kontaktami z organami nadzoru i przeprowadzamy szkolenia dla producenta z obowiązujących przepisów. Kolejną specjalnością firmy jest eksport do Chin (audyt chińskich fabryk i firm) oraz dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań.
CEMARK Maciej Kulig
Telefon: 698810212
Mikołaja Reja 5
39-200 Dębica
podkarpackie
NIP: 8722292602
REGON: 180566199

FB